seven

Din lokala

veckotidning

Innehåll från veckans tidning

Här följer rubriker från senaste numret:

Yrkesprogrammens status måste höjas markant

Malin Åman: Efter gymnasiereformen 2011, när högskolebehörigheten togs bort från yrkesprogrammen på gymnasiet, har antalet elever som väljer dem sjunkit från 50 till 29 procent. Alarmerande! Enligt Svenskt Näringsliv behöver siffran vara minst 40 procent för att arbetsmarknadens behov av yrkesutbildad arbetskraft ska tillgodoses. Här har vi hamnat helt fel i Sverige, jag tycker absolut att Centerpartiet med kraft ska driva opinion för att höja yrkesprogrammens status markant.

E-tidningen