seven

Villkor

Prenumerationsvillkor

Allmänt

Prenumerationsvillkor gällande Blekingeposten AB:s tidningar, nedan kallat ”Blekingeposten”, ”vi” eller ”vår”. Dessa villkor utgör version 1.5 och gäller fr o m 2023-04-01 (se pdf-version här).

Blekingeposten förbehåller sig rätten att ändra villkoren om skäl för detta föreligger. Ändringar träder i kraft 30 dagar efter att villkoren publicerats på webbplatsen. Aktuella villkor finns på https://kundcenter.gotamedia.se/villkor/. Det åligger dig som kund att ta del av uppdaterade villkor. Om du som kund påverkas väsentligt av villkorsändringarna så kommer du meddelas 30 dagar innan de nya villkoren börjar gälla.

Genom att du tecknar en prenumeration från Blekingeposten accepterar du gällande användar- och prenumerationsvillkor. I och med att du accepterar de villkoren uppstår ett bindande avtal mellan dig och Blekingeposten.

Köper du någon av Blekingepostens produkter via tredje part (exempelvis Apple eller Google) ingår du ett avtal med tredje part och vi hänvisar dig till deras villkor för köp. Blekingeposten kommer således inte att kunna ge dig någon kundservice när det gäller köp via tredje part.

Vi reserverar oss för eventuella skrivfel och felaktigt angivna priser.

Information om prenumerationsvillkor

Prenumeration

Blekingeposten erbjuder fyra typer av prenumerationer, nedan kallat ”tjänst/tjänsten/tjänsterna”.

  • Prenumeration som ger tillgång till en begränsad del digitala tjänster.
  • Prenumeration som ger tillgång till samtliga digitala tjänster samt e-tidning.
  • Prenumeration som ger tillgång till samtliga digitala tjänster, e-tidning samt leverans av utvald papperstidning med frekvens enligt överenskommelse.
  • Prenumeration som ger tillgång till samtliga digitala tjänster samt hyra av iPad (iPad-prenumeration).

iPad-prenumeration omfattas av dessa villkor tillsammans med specifika villkor för den hyrda enheten. Dessa villkor (Villkor för hyra av iPad) finns som bilaga till köpeavtalet.

I tjänsten ingår också sådant material som levereras tillsammans med tidningen, t ex redaktionella bilagor, annonsbilagor, reklammaterial, samhällsinformation mm. Det går ej att erhålla tjänsten utan sådant material.

Blekingeposten förbehåller sig rätten att uppdatera tjänsten och justera vilka produkter som ingår i respektive tjänst. Om Blekingeposten behöver genomföra en ändring som innebär att den väsentliga funktionen av din tjänst ändras kommer du att informeras, så att du har en möjlighet att säga upp tjänsten innan förändring sker.

Åldersgräns

För att kunna köpa en tjänst måste du ha fyllt 18 år och vara myndig. Om du inte är myndig måste du ha förälders eller annan förmyndares samtycke för att kunna köpa någon av tjänsterna. Genom att köpa någon av tjänsterna intygar du att du är myndig eller ett samtycke har givits och att de uppgifter du lämnar är sanna och riktiga. För att skapa ett digitalt konto måste du ha fyllt 16 år.

Avtalstid

Beroende på vilket betalningssätt du har valt samt val av tjänst kommer avtalstiden att variera. Se vidare under ”Tillsvidareprenumeration” och ”Tidsbestämd prenumeration”.

Tillsvidareprenumeration

Tillsvidareprenumeration gäller tillsvidare och innebär att tjänsten levereras tills uppsägning sker. Läs under rubriken ”Uppsägning” för att se hur du säger upp tjänsten.

Om du har tecknat en tjänst som betalas via faktura anses tillsvidareprenumerationen förnyad om uppsägning inte sker senast tre veckor före ny avtalsperiod.

Om du tecknat en månadsvis löpande tjänst som betalas med bank- eller kreditkort är avtalstiden 30 dagar med början den dag du genomför köpet. Tillsvidareprenumeration anses förnyad om uppsägning inte sker senast sju dagar före ny avtalsperiod.

Om du tecknat en månadsvis löpande tjänst med betalning via autogiro är avtalstiden 30 dagar plus innevarande dagar i månad med början den dag du genomför köpet.

Tillsvidareprenumeration anses förnyad om uppsägning inte sker senast tio dagar före ny avtalsperiod.

Observera att utebliven betalning inte gäller som uppsägning av tjänsten och Blekingeposten äger rätt att stoppa en tillsvidareprenumeration vid utebliven betalning.

Tidsbestämd prenumeration

En tidsbestämd prenumeration innebär att tjänsten levereras under en överenskommen period som är angiven på prenumerationsfakturan. För att förlänga tjänsten utan att riskera ett avbrott efter den avtalade perioden måste du kontakta kundcenter minst tre arbetsdagar i förväg för att avtalet inte ska upphöra vid den tidsbestämda prenumerationens slut.

Betalning och avgifter

Tjänsterna betalas alltid i förskott och betalning kan ske med autogiro, faktura eller kortbetalning.

Vid betalning via autogiro sänder vi dig en blankett för underskrift, där du ger oss rätt att dra prenumerationskostnaden från ditt bankkonto. Om vi inte får in ditt medgivande i tid och därmed inte kan starta autogirodragningen kommer vi istället skicka en faktura.

När betalning sker via pappersfaktura tas det ut en fakturaavgift. Om du vill ha e-faktura beställer du det via din internetbank.

Vi använder oss av olika betalningslösningar, ibland ges dessa av tredje parter. Vi använder t ex Adyen och Klarna. Mer information om hur Adyen hanterar dina uppgifter finns här: Adyen Privacy policy och Klarnas integritetspolicy finns här: Klarna Privacy. De betalningsuppgifter som du lämnar på vår webbplats hanteras ej av oss. Vid betalning med kort kommer ditt kort att debiteras direkt vid köptillfället.

Vid utebliven betalning debiteras en påminnelseavgift och ärendet överlämnas till inkasso vilket medför rätt att begära ersättning för inkassokostnader och andra kostnader för fordrans indrivning. En ny prenumeration får inte tecknas innan tidigare skuld är registrerad som till fullo betald hos Blekingeposten.

Priser

Aktuell prislista för respektive tjänst finns på respektive tidnings hemsida. Blekingeposten reserverar sig för prisändringar vid ny prenumerationsperiod.

Alla priser som anges på respektive tidnings hemsida anges i svenska kronor (SEK) och inkluderar moms. Momsen är för närvarande 6 %. Om momsen ändras förbehåller Blekingeposten sig rätten att ändra priserna på motsvarande sätt. För ytterligare information kontakta kundcenter.

Bekräftelse på genomfört köp

Efter att du har gjort en beställning via kortbetalning/Klarna kommer en bekräftelse/kvitto att skickas till dig via den e-postadress som du uppgett och/eller via användarkonto. I bekräftelsen/kvittot framgår vad du har köpt och från och med vilken dag din tjänst börjar gälla. De uppgifter som du angett i beställningen kommer även att framgå av bekräftelsen/kvittot och vi ber dig kontrollera att dessa uppgifter stämmer. Om någon uppgift inte är korrekt ber vi dig att kontakta kundcenter omgående.

Ångerrätt

Om du tecknar en tjänst som privatperson har du rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar. Du ska då meddela oss detta inom 14 dagar från att papperstidningen levererats eller du fått tillgång till digitala tjänster.

Observera att ångerrätten är begränsad.  Ångerrätten gäller inte digitala dygnsköp eller vid livesändningar eller repriser av dessa.

Ångerrätten gäller ej heller den tidsperiod du nyttjat tjänsten genom att du fått papperstidning levererad eller loggat in och påbörjat visning av digitalt innehåll.

För att nyttja ångerrätten ber vi dig kontakta kundcenter eller använda dig av det standardformulär som finns att tillgå på Konsumentverkets hemsida (PDF). Återbetalning av det belopp som du har rätt till kommer att göras inom 14 dagar och kommer ske med samma betalningssätt som du använde vid din beställning.

Användarkonto

För att få tillgång till respektive tidnings digitala kanaler måste du skapa ett användarkonto. Genom att skapa ett konto hos tidningen äger du rätt att använda detta för privat, icke-kommersiellt bruk. Du ansvarar för att lämnade uppgifter är korrekta och uppdateras vid behov. Du uppmanas att förvara dina användaruppgifter säkert och oåtkomliga för andra personer. Om det finns skäl att misstänka att någon obehörig har tagit del av dina användaruppgifter ska du snarast underrätta Blekingeposten om detta. Du ansvarar själv för skada som orsakas genom att någon obehörig har använt dina uppgifter. Vid misstanke om missbruk har vi rätt att stänga av kontot.

Via användarkontot kan du hantera dina tjänster och du kommer även få meddelanden, erbjudanden och annan information från Blekingeposten och den tidning du prenumererar på.

Förmånskort

När du som privatperson har betalat för en tjänst ingår ett digitalt förmånskort i din prenumeration (gäller tidningarna Barometern-OT, Blekinge Läns Tidning, Borås Tidning, Kristianstadsbladet, Norra Skåne, Smålandsposten, Sydöstran, Trelleborgs Allehanda, Ulricehamns Tidning och Ystads Allehanda). Du får åtkomst till det digitala förmånskortet under ditt användarkonto. Erbjudanden kommer att annonseras via respektive tidnings hemsida, i papperstidningen, i e-tidningen eller via ditt användarkonto. Som prenumerant har du även tillgång till andra erbjudanden vid sidan av förmånskortet.

Delning av digitala konton

Prenumeranter av tjänster där familjedelning ingår kan ge upp till tre familjemedlemmar inloggning till det digitala innehållet. Den som står för prenumerationen har huvudkontot i familjen. Familjemedlemmars underkonton styrs av huvudkontot. Om huvudkontot avslutas eller ändras sker detsamma även för underkonton. Som familjemedlemmar räknas personer som ingår i huvudägarens hushåll och som är skrivna på samma adress.

För företag gäller att konton endast får delas till anställda inom företaget och delningen regleras i enlighet med det antal delningar som ingår i valt abonnemang.

Missbruk av delning kan innebära avstängning från tjänsten. Blekingeposten kan utföra stickprovskontroller genom att inhämta information från folkbokföringen för att kontrollera relationen mellan huvud- och underkonton. Blekingeposten har rätt att avsluta ett konto med omedelbar verkan om kontoinloggningen missköts.

Distribution

Distribution av papperstidning

Vår målsättning är att distribuera tidningen till dig regelbundet utan störningar. En absolut leveransgaranti kan dock inte lämnas.

För varje tryckt tidning finns ett ordinarie spridningsområde angivet och för både den tryckta och den digitala tidningen finns ett angivet antal utgivningsdagar. Distribution kan ske antingen via bud- eller postdistribution. Utgivningsfrekvens och distributionssätt av din tidning kan komma att ändras.

Vid buddistribution levereras tidningen antingen till en av PostNord anvisad brevlåda, samlingslåda/samlingsplats för brevlådor eller till ett av distributören uppsatt tidningsrör.

För postdistribution inom ordinarie spridningsområde levereras tidningen enligt för området gällande leveransmodell via PostNord. Detta kan innebära att du får tidningen levererad på annan veckodag än utgivningsdagen.

För postdistribution utanför ordinarie spridningsområde levereras tidningen en till två vardagar efter utgivningsdagen. På lördagar, söndagar och midsommarafton, julafton och nyårsafton erbjuder PostNord ingen distribution. Din tidning kommer då i stället att distribueras via postleverans en till två vardagar efter utgivningsdagen.

En förutsättning för att vi ska kunna leverera tidningen till dig är att din brevlåda är märkt korrekt.

Vid utebliven leverans av papperstidningen måste du som kund reklamera inom skälig tid för att ha rätt till ersättning. Blekingepostens ekonomiska ansvar för eventuella uteblivna exemplar är begränsat till motsvarande dags-/prenumerationspris för dessa. Detta innebär att prenumerationen förlängs med motsvarande antal utgivningsdagar alternativt reduceras prismässigt beroende på betalsätt.

Vid utebliven eller försenad tidning ska reklamationer ske via saknartidning.se.

Vi levererar inte våra papperstidningar till adresser utanför Sverige.

Blekingeposten står fri från ansvar för förlust, skada eller förseningar som orsakats av arbetskonflikt, naturhändelse, krig, allmän varubrist, allvarlig smittspridning, sjukdom, myndighetsbeslut eller annan omständighet som vi inte kunde ha räknat med och vars följder vi inte kunde ha undvikit.

Särskilt om digital tjänst

Vårt mål är att tjänsterna alltid ska fungera tillfredsställande och vi kommer att göra vårt bästa för att de ska fungera på ett bra sätt för dig som användare. Blekingeposten garanterar dock inte att din tillgång till tjänsterna kommer att vara fri från fel eller avbrott och du har inte rätt till någon ersättning för tid då den digitala tjänsten ligger nere enstaka tillfällen eller kortare tid. Blekingeposten ansvarar inte heller för fel som beror på en tredje part, t ex internetleverantör, programvara eller annat som påverkar upplevelsen och användandet av tjänsten.

Vi kommer även att uppdatera vår digitala tjänst löpande för att tillförsäkra att vi fortsätter leverera en bra produkt till dig som kund, om sådan uppdatering föranleder en ökning i pris kommer du som kund informeras innan så att du har möjlighet att säga upp tjänsten innan prisökningen träder i kraft. Om uppdateringen föranleder att du behöver vidta någon åtgärd för att fortsatt tillgodogöra dig tjänsten (t ex uppdatera webbläsare eller liknande) kommer vi även då att informera dig om det i god tid innan.

Adressändring

Adressändring är kostnadsfri och kan göras permanent eller tillfälligt. Du adressändrar via ”Mina sidor” eller genom att kontakta Blekingepostens kundcenter. En tillfällig adressändring måste vara minst fem dagar lång. Leverans utanför respektive tidnings spridningsområde, inom Sveriges gränser, sker med PostNord vilket innebär att tidningen levereras tidigast dagen efter utgivningsdagen.

Uppehåll

Vi erbjuder kostnadsfritt möjlighet att göra ett kortare uppehåll i din prenumeration om den inkluderar papperstidning. Uppehållet måste vara i minst fem dagar och kan som längst vara tre månader. Du beställer detta via ”Mina sidor” eller genom att kontakta Blekingepostens kundcenter.

Om du har valt uppehåll för endast papperstidningen så kompenseras inte din prenumeration. Om du har valt uppehåll för både papperstidningen och de digitala tjänsterna så kompenserar vi din prenumeration om uppehållet är längre än 14 dagar. Prenumerationstiden kommer att förlängas med den längd som är utöver de 14 dagarna. T ex om du har ett uppehåll på 16 dagar kompenseras din prenumeration och prenumerationstiden förlängs med två dagar.

Det är inte möjligt att göra uppehåll i prenumerationer med rabatterat pris och det är inte möjligt att göra uppehåll i prenumerationer som endast ger tillgång till digitala tjänster.

Uppsägning

Uppsägning görs genom att kontakta Blekingepostens kundcenter eller via ”Mina sidor”. När Blekingeposten mottar meddelande om uppsägning kommer du att få besked om när din tjänst upphör. Tiden för avtalets upphörande påverkas av betalningsform och prenumerationsform.

Någon återbetalning sker inte vid uppsägning. Återbetalning på resterande belopp sker endast vid dödsfall och om beloppet överstiger 100 kr.

Om du väljer att avsluta din prenumeration tidigare än vad den är betald till får du ett tillgodo. Detta tillgodo är giltigt i 3 år från det att uppsägning sker.

Vid fel i tjänsten

Upptäcker du ett fel i någon av de tjänster du har köpt av Blekingeposten ska du kontakta Blekingepostens kundcenter så snart som möjligt för att göra en reklamation.

Blekingeposten svarar för fel som har visat sig inom tre år räknat från tillhandahållandet av tjänsten, dvs när du ges åtkomst till innehållet. Om du har tecknat en digital tjänst som tillhandahålls dig kontinuerligt svarar Blekingeposten för fel som har visat sig under avtalsperioden. Ett fel som har visat sig inom ett år från tillhandahållandet, alternativt under den avtalade perioden vid digitala tjänster som tillhandahålls dig kontinuerligt, anses som utgångspunkt vara ett fel som Blekingeposten svarar för. Detta gäller så länge inte Blekingeposten kan påvisa något annat eller det är oförenligt med tjänstens eller felets art.

För att kunna kontrollera om ett fel kan bero på din hårdvara, programvara eller nätanslutning är du skyldig att samarbeta med Blekingeposten i rimlig utsträckning och på det sätt som är minst ingripande för dig, t ex genom att förse oss med uppgifter om din internetuppkoppling. Om du inte uppfyller samarbetsskyldigheten kan vi tyvärr inte svara för felet.

Ersättning eller skadestånd från Blekingeposten kan aldrig erhållas för förlust i näringsverksamhet.

Systemkrav

De digitala tjänsterna är anpassade för nyare versioner av webbläsarna Chrome, Edge, Firefox och Safari samt senaste versionerna av operativsystemen Android eller iOS. Vi kan inte garantera att det inte uppstår problem eller fel vid användande av äldre versioner av sådana program. Observera att javascript och cookies måste vara aktiverat i din webbläsare för att du ska få ut full funktionalitet av tjänsterna, t ex för inloggning.

E-tidningen finns tillgänglig på de vanligaste plattformarna för dator, surfplatta och mobil. För att kunna nyttja e-tidningen via din dator krävs en aktiv internetanslutning.

Behandling av personuppgifter och cookies

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna uppfylla vår del i avtalet mellan oss. Vi behandlar även vissa uppgifter för att kunna uppfylla lagkrav som t ex bokföringslagen ställer på oss. För att veta hur vi behandlar dina personuppgifter, läs vår personuppgiftspolicy.

Vid besök på våra webbplatser eller användning av våra digitala tjänster så förekommer det att kakor placeras på den enhet du använder. För mer information kring det, läs vår kakpolicy.

Tvist

Villkoren och ditt användande av våra tjänster lyder under svensk lag och eventuella tvister ska avgöras av svensk allmän domstol.

Kundcenter

Kontaktuppgifter till vårt kundcenter är:
Telefon: 010-1775 700
E-post: kundcenter@gotamedia.se
Adress: Linnégatan 2B, 352 33 Växjö c/o SMP
Blekingeposten AB, org.nr. 556605-1073