seven

Personuppgiftspolicy

Behandling av personuppgifter

Här beskriver vi vilka personuppgifter som samlas in, vad uppgifterna används till och vem som får ta del av dem.

En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och mejladress. Även uppgifter om IP-adress och användarbeteende på våra digitala tjänster utgör personuppgifter. Med behandling av personuppgifter menas all hantering av personuppgifter, till exempel insamling, registrering och lagring.

Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifter och som ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Det är Blekingeposten som är ansvarig för de behandlingar av personuppgifter som beskrivs nedan.

För att få hantera personuppgifter måste Blekingeposten ha en laglig grund för respektive behandling. Dessa grunder kan vara:

 • Avtal; där vi behöver uppgifterna för att kunna ingå eller fullgöra avtal med dig.
 • Berättigat intresse; där vi har gjort en intresseavvägning och kommit fram till att vårt intresse av att behandla personuppgifterna väger tillräckligt tungt för att rättfärdiga behandlingen.
 • Samtycke; där du godkänt behandlingen, och kan ta tillbaka ditt godkännande om du inte längre vill att vi ska behandla uppgifterna.
 • Rättslig förpliktelse; där olika lagar avgör att vi måste behandla dina personuppgifter en viss tid.
 • Viktigt allmänt intresse; där en lag och ett allmänt intresse avgör att vi måste behandla dina uppgifter.

Blekingeposten behandlar olika typer av personuppgifter i olika sammanhang och med olika lagliga grunder. I nedanstående sammanställning kan du se vad som gäller för din relation med Blekingeposten.

Prenumeranter

För dig som är prenumerant behandlar vi dina personuppgifter för att:

 • Säkerställa att rätt person får tillgång till rätt tjänst
 • Kunna erbjuda personlig kundservice
 • Kunna informera om tjänsten
 • Kunna distribuera vald tjänst
 • Kunna debitera vald tjänst
 • Kunna tillhandahålla digitalt förmånskort
 • Med jämna mellanrum kontrollera att dina adressuppgifter är korrekta under hela lagringstiden (genom att hämta uppgifter från SPAR)
Personuppgifter
 • För- och efternamn
 • Personnummer
 • Postadress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Kundnummer
 • Ev. koppling till annan prenumeration som du betalar
 • Ev. koppling till annan betalare av din prenumeration.
Laglig grund För att ingå och fullgöra avtal om prenumeration
Lagringstid Max 24 månader efter avslutat avtal. Om skuld eller tillgodo finns lagras uppgifterna i 3 år. Avtal som tecknats via GetAccept lagras hos GetAccept i 18 månader.

Statistikbearbetning

Vi behandlar prenumerationsuppgifter för statistikändamål i syfte att förbättra och utveckla våra tjänster.

Laglig grund: Berättigat intresse där vi gjort en intresseavvägning och kommit fram till att vårt intresse av att bearbeta statistik väger tillräckligt tungt för att rättfärdiga behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan.
Lagringstid: Max 24 månader efter avslutat avtal. Avidentifierade rapporter sparas tills vidare.

Utöver ovanstående behandlar vi även personuppgifter i syfte att hantera vissa särskilda prenumerationstyper. Du kan läsa mer om det under rubrikerna här nedan.

För dig som har taltidning

Om du har taltidning behandlar vi, utöver prenumerationsuppgifterna, även indirekt uppgift om din hälsa. Vi samlar in dessa uppgifter för att:

 • Ge dig tillgång till taltidning
 • Kommunicera med Myndigheten för Tillgängliga Medier (MTM)

Laglig grund: Intresseavvägning samt, för behandling av uppgifter om din hälsa, viktigt allmänt intresse.
Överföring: Uppgifterna överförs till Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) när du önskar eller säger upp Taltidning. Uppgifterna förs också över en gång per år för att kontrollera att de överensstämmer och att inte dubbla kundnummer används.
Laglig grund för överföring: Viktigt allmänt intresse
Lagringstid: Tills du säger upp taltidning, eller din prenumeration.

Användare med digitalt konto

För prenumerant som har ett digitalt konto

Om du har ett digitalt konto behandlar vi även dina inloggningsuppgifter, såsom användarnamn/e-postadress, lösenord och ett systemgenererat ID, Vi samlar in dessa uppgifter för att:

 • Kunna säkerställa att rätt person loggar in på tjänsten
 • Tillse att du får tillgång till rätt tjänst.

Laglig grund: Avtal
Lagringstid: Max 24 månader efter avslutat avtal.

För dig som bjuds in som familjemedlem att få tillgång till digitalt konto

När kontoägaren registrerar din e-postadress, för att ge dig tillgång till digitalt konto, använder vi den för att kommunicera med dig. Vi samlar in uppgiften för att:

 • Kunna erbjuda dig ett familjedelningskonto

Laglig grund: Berättigat intresse där vi gjort en intresseavvägning och kommit fram till att vårt intresse av att erbjuda dig tillgång till tjänsten väger tillräckligt tungt för att rättfärdiga behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan.
Lagringstid: Max 24 månader efter avslutat avtal.

För familjemedlem som har ett digitalt konto

Om du som familjemedlem till en prenumerant har ett digitalt konto behandlar vi namn, adress, personnummer, uppgift om familjedelat konto samt dina inloggningsuppgifter, såsom användarnamn/e-postadress, lösenord och ett systemgenererat ID, Vi samlar in dessa uppgifter för att:

 • Kunna säkerställa att rätt person loggar in på tjänsten
 • Tillse att du får tillgång till rätt tjänst.

Laglig grund: Avtal
Lagringstid: Max 24 månader efter avslutat avtal.

För dig som är inloggad på ett digitalt konto

Utöver de personuppgifter som samlas in vid tecknande av prenumeration och skapande av digitalt konto kan vi även komma att samla in uppgifter från din enhet för att:

 • Kunna erbjuda en säker tjänst
 • Kunna behandla och analysera statistik
 • Profilera och rikta marknadsföring
Personuppgifter
 • teknisk information om vilken typ av enheter (t ex mobil, surfplatta eller dator) som används för att ta del av tjänsten, enhetens unika ID, IP-adress och uppgift om vilket nät som enheten använder;
 • information om hur användaren söker på och på annat sätt nyttjar sajterna, information om telefoni, IP-adress samt kakor som kan identifiera inloggning och enhet; och
 • platsinformation om användaren nyttjar någon platsbaserad tjänst.
Laglig grund

Se respektive syfte nedan

Lagringstid

Se respektive syfte nedan

 

Säkerhet för inloggad användare: När du är inloggad på ett digitalt konto behandlar vi teknisk information om den enhet (mobil, surfplatta eller dator) du använder. Vi samlar in dessa uppgifter för att:

 • Kunna erbjuda en säker tjänst och förebygga skadligt beteende och bedrägeriförsök.

Laglig grund: Avtal
Lagringstid: 5 dagar

 

Statistik för inloggad användare: När du är inloggad på ett digitalt konto behandlar vi teknisk information om den enhet (mobil, surfplatta eller dator) du använder tillsammans med kundnummer, födelseår, kön, prenumerationsuppgifter, webbläsarinfo, beteende på webbplats, kak-identifierare, statistiskt område från SCB. Vi samlar in dessa uppgifter för att:

 • Kunna behandla och analysera statistikunderlag i externt system i syfte att följa beteende över tid och förbättra och utveckla verksamheten

Laglig grund: Samtycke
Lagringstid: Uppgifter överförs dagligen. Aktiva kunder bevaras. Inaktiv kund rensas helt efter 24 mån, blir hen kund igen därefter får hen ett nytt kundnummer och kan ej kopplas till tidigare statistik.

 

Onlinemarknadsföring och profilering för inloggad användare: När du är inloggad på ett digitalt konto behandlar vi teknisk information om din enhet för att kunna anpassa innehållet så att det passar dig och dina intressen. Ett ID delas med våra partners i syfte att kunna styra innehåll, erbjudanden och annonser så att de passar dig och dina intressen. Med ditt godkännande kan uppgifterna även komma att användas för att försäkra oss om att innehållet, tjänsterna och annonseringen som tillhandahålls från oss och våra samarbetspartners passar dig och dina intressen. Detta betyder att den information som samlas in används för att göra våra tjänster så bra som möjligt genom en personanpassad upplevelse och riktade marknadsföringserbjudanden. Huruvida du samtycker till personanpassad marknadsföring eller ej har ingen betydelse för tillhandahållandet av övriga delar av våra tjänster

Laglig grund: Samtycke
Lagringstid:  Inaktiv kund rensas helt efter 24 mån.

Direktmarknadsföring

För dig som är prenumerant

Om du är kund kan vi behandla dina uppgifter för att:

 • Kunna erbjuda dig relevant information, erbjudanden samt intressanta tjänster från oss eller våra samarbetspartners.

Du kan när som helst avanmäla dig från att få fler utskick, vilket du gör genom att använda dig av svarsfunktionen i de e-postmeddelanden, sms eller andra meddelanden som vi eller våra samarbetspartners skickar till dig. Är du under 16 år vill vi inte att det skickas direktmarknadsföring till dig – om du upptäcker att så ändå sker, var vänlig informera oss om din ålder.

Laglig grund: Berättigat intresse där vi gjort en intresseavvägning och kommit fram till att vårt intresse av att marknadsföra våra tjänster väger tillräckligt tungt för att rättfärdiga behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan.
Lagringstid: 24 månader efter avslutat avtal.

För dig som tidigare varit prenumerant

Ibland riktar vi vår marknadsföring direkt till dig med hjälp av de kontaktuppgifter vi har till dig. Vi behandlar namn, adress, ålder, kön, mobilnummer och e-postadress för att kunna erbjuda dig en ny prenumeration.

Laglig grund: Berättigat intresse där vi gjort en intresseavvägning och kommit fram till att vårt intresse av att marknadsföra våra tjänster väger tillräckligt tungt för att rättfärdiga behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan.
Lagringstid: I 24 månader efter att du senast var kund hos eller var i kontakt med oss. Om du inte vill att vi ska fortsätta med denna behandling av dina personuppgifter kan du invända mot behandlingen.

För dig som bor i vårt upptagningsområde

Om du inte är kund hos oss kan det hända att vi köper in kontaktuppgifter till dig för att erbjuda dig att bli kund:

 • Kunna ringa upp dig (sk Telemarketing)
 • Skicka adresserad reklam för våra tjänster

Laglig grund: Berättigat intresse där vi gjort en intresseavvägning och kommit fram till att vårt intresse av att marknadsföra våra tjänster väger tillräckligt tungt för att rättfärdiga behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan.
Lagringstid: 3 månader efter att vi fått tillgång till uppgifterna.

Annonsör, insändarskribent och andra kontakter

För dig som är kontaktperson eller fakturareferens till ett företag som annonserar

Om du är kontaktperson till ett företag som annonserar i någon av våra kanaler så sparar vi ditt namn och dina kontaktuppgifter för att:

 • Kunna skicka orderbekräftelse till dig.
 • Kunna komma i kontakt med dig om det krävs kompletterande frågor för att genomföra publiceringen av annonsen.
 • Kunna veta vem vi har kommit överens med om vad.
 • Kunna komma i kontakt med dig för att se om du vill annonsera någon mer gång. Om du inte vill bli kontaktad i det syftet kan du kontakta oss, kontaktuppgifter står nedan.

Laglig grund: Berättigat intresse där vi gjort en intresseavvägning och kommit fram till att vårt intresse av att marknadsföra våra tjänster väger tillräckligt tungt för att rättfärdiga behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan.
Lagringstid: 7 år efter det räkenskapsår då det senaste köpet genomfördes.

Blekingeposten ingår i ett strategiskt partnerskap och korsvis ägande med Bonnier News Local. Som en del av Partnerskapet är Blekingeposten AB och Bonnier News AB gemensamt personuppgiftsansvariga för behandling av personuppgifter om våra respektive annonsörers kontaktpersoner. Mer information om vår personuppgiftsbehandling finns i vår gemensamma personuppgiftspolicy “Bonnier News och Blekingeposten – Annonsföretag kontaktpersoner”.

För dig som skickar in en insändare eller debattinlägg

Om du skickar in material till insändarsidan behandlar vi dina uppgifter i enlighet med tryckfrihetsförordningen. Allt material lagras digitalt och tillhandahålls i vår arkivdatabas. Materialet publiceras även på internet.

För dig som skickar in en Cargo self-service annons

Om du skickar in en familjeannons eller köp- och säljannons samlar vi in ditt namn, telefonnummer och e-postadress. Uppgifterna behandlas av oss och vår samarbetspartner Laidback Solutions, som driver vår annonstjänst. Vi samlar in uppgifterna för att kunna komma i kontakt med dig, t.ex. om din annons inte blir godkänd för publicering.

Laglig grund: Avtal
Lagringstid: 7 år efter det räkenskapsår då det senaste köpet genomfördes.

För dig som deltar i en tävling

Om du lämnar eller skickar in ett tävlingsbidrag till Blekingeposten behandlar vi de personuppgifter om dig som du själv anger. Om du är under 13 år måste någon av dina föräldrar säga att du får vara med och tävla. Vi kommer att använda dina personuppgifter enbart för att kunna utse en vinnare och för att ta kontakt med dig om det är du som är den lyckliga.

Laglig grund: Berättigat intresse där vi gjort en intresseavvägning och kommit fram till att vårt intresse av att behandla det bidrag du skickat in via e-post väger tillräckligt tungt för att berättiga vår behandling av uppgifterna.
Lagringstid: Om du skickar in ditt bidrag med vanlig post kommer vi inte att behandla dina personuppgifter i annat fall än om du vinner. Om du skickar in ditt bidrag via e-post kommer dina uppgifter att raderas när vinnaren är utsedd. Om du vinner tävlingen kommer dina personuppgifter att publiceras och arkiveras hos oss i enlighet med tryckfrihetsförordningen.

För dig som vill registrera dig för nyhetsbrev eller andra kampanjutskick

Du kan lämna dina kontaktuppgifter till oss (exempelvis vid ett evenemang där vi deltar eller via ett webbformulär) i syfte att få del av nyhetsbrev eller andra utskick med erbjudanden om våra tjänster. Dina personuppgifter används då enbart för att göra dessa utskick.

Laglig grund: Samtycke
Lagringstid: Tills du återkallar ditt samtycke

För dig som kontaktar oss via webbformulär eller e-post

När du kontaktar oss via webbformulär på vår hemsida eller via e-post behandlar vi namn, e-postadress, telefonnummer och personnummer. Dina personuppgifter används för att möjliggöra e-postkonversationer rörande ditt ärende in till oss.

Laglig grund: Avtal (om du är befintlig kund hos oss) respektive intresseavvägning (om du inte är kund hos oss).
Lagringstid: 24 månader efter avslutat kundförhållande (befintlig kund) respektive 12 månader efter senaste kontakt (om du inte är kund hos oss)

För dig som söker arbete eller praktik hos oss

När du söker arbete eller praktik hos oss behandlar vi namn, e-postadress, telefonnummer, personligt brev, CV och övrig information som du lämnar. Dina personuppgifter används för att förenkla tillgången till den jobbansökan du skickar in, samt att kunna kontakta dig vid framtida rekryteringsprocesser.

Laglig grund: Intresseavvägning

Lagringstid: Max 24 månader, om inget samarbete har påbörjats raderas dina personuppgifter och ditt CV efter den tiden.

Ej inloggad webbplatsbesökare

När du besöker vår webbplats behandlar vi uppgifter om den enhet (mobil, surfplatta eller dator) du använder genom kakor eller liknande tekniker, uppgifterna utgörs av enhets-ID, IP-adress, webbläsarversion mm. Ett ID delas med våra partners i syfte att kunna styra annonser så att de passar dig och dina intressen.

En kaka är en textfil som webbläsaren, eller motsvarande program, laddar ned på uppmaning av den besökta webbplatsen. Varje kaka som laddas ned sparas i besökarens webbläsare och är tillgänglig för webbplatsen via webbläsaren när besökaren återkommer. Läs mer om vilka kakor vi använder i vår kakpolicy.

Laglig grund: Olika beroende på typ av kaka, se kakpolicy

Lagringstid: Max 12 månader, se kakpolicy

Du kan också själv ändra inställningar i den webbläsare som används. Om användaren väljer att blockera kakor i webbläsaren kan Blekingeposten inte garantera att webbplatserna fungerar som de ska, till exempel behövs kakor för att inloggning på webbplatsen ska fungera.

Vem får ta del av uppgifterna?

Marknadsinformation i Sverige AB utför databehandlingstjänster åt Blekingeposten och våra samarbetspartners som används för att anpassa marknadsföringsåtgärder. Marknadsinformation i Sverige AB kommer att få ta del av de personuppgifter som du lämnar till eller som samlas in av Blekingeposten.

Blekingepostens samarbetspartners kan också komma att behandla dina personuppgifter. Dessa samarbetspartners kommer endast att kunna ta del av dina personuppgifter i avidentifierad form, så att partnern inte kan koppla uppgiften till dig som individ. Undantag från detta görs när samarbetspartnern behöver uppgiften för att kunna fullgöra avtal, till exempel för att kunna leverera beställd tjänst till eller säkerställa betalning från dig.

De uppgifter som du lämnar vid köp på våra webbplatser som exempelvis underlag för betalning, personnummer och belopp skickas till Adeprimo samt Adyen/Klarna/Swish, vilka anlitas av oss för säkra betalningar. Adeprimo har inte tillåtelse att föra dessa uppgifter vidare, förutom till kortföretagen för auktorisering av det belopp som kommer att debiteras ditt konto vid betalning.

Vid köp av Cargo self-service annons hanterar även vår samarbetspartner Laidback solutions dina personuppgifter.

Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Information om överföring av personuppgifter utanför EU

Eftersom vi anlitar vissa leverantörer och samarbetspartners utanför EU för att kunna leverera våra tjänster på ett optimalt sätt vill vi informera om vad vi gör för att säkerställa att en tillräcklig skyddsnivå upprätthålls när vi överför personuppgifter utanför EU.

Enligt dataskyddsförordningen får personuppgifter bara överföras utanför EU om det kan säkerställas att uppgifterna ges ett motsvarande skydd i det mottagande landet som här inom EU, en så kallad ”adekvat skyddsnivå”. För några länder har EU-kommissionen bedömt att det finns en sådan adekvat skyddsnivå genom att ländernas lagstiftning motsvarar den inom EU (exempelvis Japan och Schweiz). För övriga länder behövs ytterligare ett skyddslager för att överföring ska vara tillåten.

Våra leverantörer och samarbetspartners utanför EU är främst baserade i USA. USA har en relativt omfattande övervakningslagstiftning, vilket kan medföra risker för personuppgifter som överförs dit. Framför allt kan brottsbekämpande myndigheter i USA komma att få tillgång till personuppgifter. Sådana myndigheter är främst intresserade av uppgifter som kan leda till att allvarlig brottslighet förhindras. Det kan vara svårt eller omöjligt att hävda sina rättigheter gällande personuppgifter som de brottsbekämpande myndigheterna har fått tillgång till. Med anledning av nämnda risker uppfyller inte USA:s lagstiftning en adekvat skyddsnivå. Tidigare har det funnits ett beslut om att USA ändå når upp till en adekvat skyddsnivå genom det så kallade Privacy Shield-ramverket, vilket dock ogiltigförklarades helt genom EU-domstolens mål C-311/18 (”Schrems II-målet”) i juli 2020 och därför inte kan användas längre.

För att säkra upp överföringarna har vi därför valt att teckna EU-kommissionens standardavtalsklausuler med våra leverantörer och samarbetspartners. Våra leverantörer/samarbetspartners har åtagit sig att skydda personuppgifterna på det sätt som krävs inom EU. Vi har gjort bedömningar utifrån omständigheterna kring våra överföringar och vidtar kompletterande säkerhetsåtgärder i form av exempelvis extra rutiner samt kryptering i de fall det behövs och är möjligt. Vi bevakar även rättsläget löpande och överväger ytterligare eller förändrade åtgärder vid behov.

Dina rättigheter

Du som registrerad har enligt dataskyddsförordningen en del rättigheter. Nedan beskrivs dessa rättigheter samt hur vi arbetar för att uppfylla dessa rättigheter.

Rätt till tillgång (”registerutdrag”)

Du har rätt att kontakta oss för att få information om ifall vi hanterar dina personuppgifter och i så fall få tillgång till uppgifterna och information om hur vi använder dem. Du har även rätt att begära en kopia av personuppgifterna. Den första kopian du begär är gratis, men för ytterligare kopior kan en avgift komma att tas ut. Lämnar du din begäran i elektroniskt format, kommer du även om möjligt att få utdraget och informationen i elektroniskt format. Om du inte begär ett visst elektroniskt format kommer utdraget att tillhandahållas i ett format som är allmänt använt, exempelvis PDF-filer.

Om utlämnandet till dig skulle medföra nackdelar för andra individer kan det hända att vi nekar utlämnandet av vissa personuppgifter. Rätten till tillgång innebär inte heller att du alltid har rätt att få ut själva handlingen där dina personuppgifter förekommer.

Rätt till rättelse

Du har rätt till att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter rättade. Om det är lämpligt med hänsyn till ändamålet med vår behandling har du även rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter, exempelvis genom att inge ett kompletterande utlåtande.

Rätt till begränsning

En begränsning av behandling innebär att personuppgifterna endast får användas och hanteras på vissa begränsade sätt, till exempel så att vi enbart får lagra dem och inte använda dem på något annat sätt under den tid som begränsningen gäller. Annan användning får då endast ske med ditt samtycke, för att skydda någon annans rättigheter eller för ett viktigt allmänintresse.

Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter i fyra olika situationer:

 • Om du bestrider personuppgifternas korrekthet, har du rätt att begära begränsning under tiden som vi kontrollerar om personuppgifter är korrekta.
 • Är behandlingen olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas, kan du i stället begära att dess användning ska begränsas.
 • Om vi inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen, men du behöver personuppgifterna för att göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
 • Om du invänder mot behandlingen av dina personuppgifter har du rätt att begära att behandlingen av personuppgifterna begränsas under tiden som vi gör en avvägning mellan dina och våra intressen.

Om du får dina personuppgifter begränsade, är vi skyldiga att meddela dig innan begränsningen upphör.

Rätt till radering

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter. I följande fall är vi skyldiga att utan dröjsmål radera dina personuppgifter:

 • Om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål de samlats in, exempelvis om du som sökt ett jobb inte anställts och vi inte längre behöver ditt CV.
 • Om du återkallat det samtycke på vilket behandlingen grundar sig och det inte finns någon annan laglig grund för behandlingen, exempelvis om du lämnat ditt samtycke till publicering av ett foto men sedan ångrar dig och återkallar ditt samtycke.
 • Om behandlingen sker för direkt marknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas för det syftet, exempelvis om du inte längre vill ha ett nyhetsbrev från oss.
 • Om du invänder mot behandlingen och det saknas berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen.
 • Om personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt, exempelvis om personuppgifterna inte behandlats i enlighet med dataskyddsförordningen.
 • Om personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

Observera att vi i vissa situationer inte kommer kunna tillmötesgå din begäran att bli raderad. Vi kan neka din begäran helt eller delvis om vår behandling är nödvändig av något av följande skäl:

 • för att tillgodose andra viktiga rättigheter, såsom rätten till yttrande- och informationsfrihet
 • för att uppfylla en rättslig förpliktelse
 • för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk
 • för arkivändamål av allmänt intresse eller av vetenskapliga, historiska eller statistiska ändamål.

Rätt till skadestånd

Om du har lidit skada på grund av att dina personuppgifter har behandlats i strid med dataskyddsförordningen har du rätt att begära skadestånd.

Rätten att inge klagomål till IMY

Om du anser att vår behandling är olaglig eller inte utförs på ett korrekt sätt har rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Rätt att invända

Behandling som utförs med stöd av ett berättigat intresse eller ett allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning har du alltid rätt att invända mot enligt dataskyddsförordningen. Då kommer vi att göra en intresseavvägning utifrån din specifika situation för att bedöma om det fortfarande är berättigat att behandla dina personuppgifter för det angivna syftet.

Du har även rätt att invända mot behandling som utförs för direktmarknadsföringsändamål. Om du gör det kommer vi att sluta utföra behandlingen utan att först utföra någon intresseavvägning.

Rätt att ta tillbaka samtycke

Vad gäller behandling som utförs med stöd av ett samtycke kan du alltid ta tillbaka ditt samtycke när som helst, och då ska personuppgifterna upphöra att behandlas. Behandling som utfördes innan samtycket togs tillbaka ses dock fortfarande som laglig.

Rätt att flytta dina personuppgifter (”dataportabilitet”)

Automatiserad behandling (t.ex. i ett IT-system) som utförs med stöd av samtycke eller avtal där personuppgifterna samlats in direkt från dig omfattas av rätten till dataportabilitet, vilken innebär att du har en rätt att begära ut dina personuppgifter i ett format som är strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart och, om det är tekniskt möjligt, få dessa personuppgifter överförda direkt till en annan part.

Allmänt

Om din begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig, till exempel om du vid upprepade tillfällen begär samma sak, kan vi komma att ta ut en avgift eller neka din begäran.

Du kan läsa mer om dina rättigheter på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats: www.imy.se/privatperson/dataskydd/dina-rattigheter/.

Alla begäranden ska göras skriftligen och lämnas in av dig personligen eller mailas in från den e-postadress du har registrerad hos oss till kundcenter@gotamedia.se. Du behöver också kunna bekräfta din identitet.

Observera att rättigheterna i detta avsnitt inte gäller:

 • För dig som skickat in en insändare.
 • För dig som lämnat dina uppgifter i samband med en beställning av en annons.
 • För dig som skickat in ett tävlingssvar via brev.
 • För dig som skickat in ett tävlingssvar via e-post, efter att dina personuppgifter har gallrats eller arkiverats.

Kontaktuppgifter

Om du har frågor om Blekingepostens behandling av dina personuppgifter, hör av dig till Kundcenter, 010-1775 700, eller kundcenter@gotamedia.se.